จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ชาติภูมิ (หลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน)

หนังสือที่ระลึกมงคลอายุครบ 6รอบ 45 พรรษา
พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน)

ชาติภูมิ

            วัดหน้าต่างนอก นี้ ได้สร้างขึ้นมา ตั้งแต่สมมัยปลายกรุงศรีอยุธยาในช่วงปี พุทธศักราช 2300 มีเจ้าอาวาส ปกครองมาแล้วทั้งสิ้น 6องค์ เริ่มตั้งแต่ หลวงปู่เณร,หลวงปู่เอี่ยม,หลวงปู่อินทร์,หลวงพ่อจง,หลวงพ่อไวยท์,หลวงพ่อพุท จนถึงสมัยปัจจุบัน

           หลวงพ่อแม้น  อาจารสมปนโน ท่านเกิดที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนสี่ ปีขาล ตรงกับวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2481

           ปัจจุบันอายุ 72ปี 45 พรรษา บิดาชื่อ นายทองหล่อ  คานอ่อน มารดาชื่อ นางกุหลาบ  ไตรเวท มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 11 คน

คนที่หนึ่ง   นางลำเจียก  คานอ่อน   ( บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่ วัดหน้าต่างนอก )
คนที่สอง   นางสารภี  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่สาม   นายทองล้วน  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่สี่   นางท้วน  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่ห้า   นายบุญส่ง  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่หก   นายทองม้วน  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่เจ็ด   นายเมี้ยน  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่แปด   หลวงพ่อแม้น  อาจารสมปนโน
คนที่เก้า นายสังวน  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม
คนที่สิบเอ็ด   นายสังวาลย์  คานอ่อน   ถึงแก่กรรม


          ในบรรดาญญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น หลวงพ่อแม้น ท่านได้นำมาอยู่ที่วัดหน้าต่างนอก เพื่อที่จะเป็นคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนโยมพี่ก็ให้บวชเป็นแม่ชี หลวงพ่อแม้นท่านจะเป็นคนจัดการ และเอาใจใส่ทุกอย่างในยามที่เจ็บไข้ ได้ป่วย โดยที่ไม่คิดเหน็ดเหนื่อยทั้งเรื่องค่ารักษาค่ายา ค่าเดินทาง อะไรต่างๆ หลวงพ่อแม้นท่านไม่เคยออกปากบ่นเลยสักครั้งเดียวและก็จะพาไปหาหมอรักษาให้หายเป็นปรกติ ทำอย่างนี้มาตลอดเวลาทั้งบชีวิตของหลวงพ่อแม้นจนมาถึงปัจจุบัน

          หลวงพ่อแม้น เติบโตจาดครอบครัวที่มีอาชีพทำนาและทำอิฐขายโดยฐานะของครอบครัว คานอ่อน ค่อนข้างยากจน จึงได้เรียนหนังสือจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ประกอบกับมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหลายคน จนเป็นเหตุให้ได้เล่าเรียนหนังสือน้อย หลวงพ่อแม้นมีความ มานะ อดทน ขยัน ต่อสู้กับชีวิตเรื่อยมา ไม่เคยย้อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ชอบเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ทำอย่างนี้มาตลอดช่วงวัยเด็ก 
 " ราชธานีเก่า...อู่ข้าวอู่น้ำ...เลิศล้ำกาพย์กวี...คนดีศรีอยุธยา "