เหรียญเสมาหลังทุ่งเศรษฐี (รุ่น3) หลวงพ่อแม้น


เหรียญเสมาหลังทุ่งเศรษฐี (รุ่น3) หลวงพ่อแม้น

ได้ทำการจัดสร้างในปี 2535 เนื้อนวโลหะ กะไหล่เงิน จัดสร้าง จำนวน 1,000 เหรียญ
watnatangnok.com

1 ความคิดเห็น:

ผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น