จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

พระคาถาพระคาถากันภัยหลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

พระคาถาพระคาถากันภัยหลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา


นะพุทธัง พระอะระหังกันตัว พระเจ้าทูลหัว คุ้มตัวข้าพเจ้า 
พระพุทโธ เป็นกำแพงวัง พระธัมมัง เป็นกำแพงแก้ว 
พระสังฆัง คลาดแคล้ว อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ