พิธีพุทธาภิเษก กุมารทองปิ่นเพชร หลวงพ่อแม้น

พิธีพุทธาภิเษก กุมารทองปิ่นเพชร วัดหน้าต่างนอก 
ผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น