ข่าว ประชาสัมพันธ์

พิธีพุทธาภิเษก กุมารทองปิ่นเพชร หลวงพ่อแม้น

พิธีพุทธาภิเษก กุมารทองปิ่นเพชร วัดหน้าต่างนอก 
 

กดปิด ประกาศนี้