จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ลำดับเจ้าอาวาส วัดหน้าต่างนอก

 ลำดับเจ้าอาวาส วัดหน้าต่างนอก


ลำดับเจ้าอาวาส

  • ๑. หลวงปู่เณร พ.ศ. ๒๓๐๐ ถึง พ.ศ. -
  • ๒. หลวงปู่เอี่ยม
  • ๓. หลวงปู่อินทร์
  • ๔. หลวงพ่อจง พุทฺธสโร พ.ศ. - ถึง พ.ศ.๒๕๐๘
  • ๕. พระอาจารย์ไวยท์ พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ (เป็นเจ้าอาวาสได้ ๕ เดือน มรณภาพ)
  • ๖. พระอาจารย์พุท พ.ศ.๒๕๑๒ ถึง พ.ศ.๒๕๑๔
  • ๗. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน) พ.ศ.๒๕๑๕ - ปัจจุบัน


ลำดับเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่รายนาม/สมณศักดิ์ตำแหน่งเริ่มวาระสิ้นสุดวาระหมายเหตุ
หลวงปู่เณรเจ้าอาวาสพ.ศ. ๒๓๐๐-
หลวงปู่เอี่ยมเจ้าอาวาส--
หลวงปู่อินทร์เจ้าอาวาส--
หลวงพ่อจง พุทฺธสโรเจ้าอาวาส-พ.ศ. ๒๕๐๘
พระอาจารย์ไวยท์เจ้าอาวาสพ.ศ. ๒๕๑๐พ.ศ. ๒๕๑๐
พระอาจารย์พุทเจ้าอาวาสพ.ศ. ๒๕๑๒พ.ศ. ๒๕๑๔
พระครูสมบูรณ์จริยธรรม.jpgพระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน)เจ้าอาวาสพ.ศ.๒๕๑๕-ปัจจุบัน