จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ปูชนียวัตถุ วัดหน้าต่างนอก

ปูชนียวัตถุ วัดหน้าต่างนอก

 

ปูชนียวัตถุ 
๑.พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๑๓๙ นิ้ว สูง - นิ้ว 
๒ พระประธานในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๑๓๙ นิ้ว สูง - นิ้ว 
๓ พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๓ ศอก สูง - นิ้ว 
๔ พระพุทธรูป ปูนปั้น พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง ๒ ศอก สูง - นิ้ว 
๕ พระปูนปั้น หลวงพ่อสมใจนึก ลักษณะพระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตัก กว้าง - ศอก สูง - นิ้ว