จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

เสนาสนะ วัดหน้าต่างนอก

 เสนาสนะ วัดหน้าต่างนอก


เสนาสนะ 
๑.อุโบสถ กว้าง ๒๔.๘๘ เมตร ยาว ๓๙.๑๖ เมตร 
๒ กุฏิสงฆ์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒๒ หลัง 
๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง 
๔ วิหารคู่ กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง 
๕ มณฑปเรือนแก้ว กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง 
๖ มณฑปหลวงพ่อจง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง 
๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง นอกจากนี้ ยังมี ซุ้มประตูวัด หอระฆัง ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง และ โรงครัว ๑ หลัง