จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564

รายนามพระภาวนาจารย์ร่วมนั่งปรก 
1.หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก 
2.หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย 
3.หลวงพ่อวินัย วัดเวฬุวัน 
4.หลวงปู่ธูป วัดลาดน้ำขาว 
5.หลวงพ่อแก่ วัดใหม่ 
6.หลวงพ่อบุญเสริม วัดศิริสุขาราม
7.หลวงพ่อสำราญ วัดสง่างาม 
8.พระครูปืน วัดลาดชะโด 
9.หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ 
10.หลวงพ่อเพย วัดบึง
พระพิธีธรรมวัดมหาธาตุ สวดพุทธา-เทวาภิเษก……