จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

พระคาถาอาราธนาคุณพระ หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

พระคาถาอาราธนาคุณพระ หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา
พระคาถาอาราธนาคุณพระ
ระพุทธัง อาราธนานัง พระธัมมัง อาราธนานัง พระสังฆัง อาราธนานัง 
พุทธัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง ธัมมัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง สังฆัง ชัยสิทธิ์ ธะนัง มหาลาภัง 
ขอให้ข้าพเจ้ามี ศรี สิริ มงคล มีลาภ มีผลอันยิ่งใหญ่ 

ขอให้แคล้วคลาดจากสัพพะศัตรูหมู่ร้ายทั้งปวง