ข่าว ประชาสัมพันธ์

นั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดบวร กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อแม้นได้รับพระเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ให้มานั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดบวร ในวันนี้ร่วมกับพระเถระอีก8รูป  ใน วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 นาริกา
 

กดปิด ประกาศนี้