จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

อนุโมทนา

#ขออนุโมทนากับเทวดาผู้ใจบุญ ยอดนักบุญผู้ใจดีทั้งหลาย ที่ร่วมกันสร้าง ร่วมกันสะสมบารมี 👉รวมถึงท่านที่ทำเป็นกองบุญต่างๆ ทั้งกองเล็ก กองใหญ่ เป็นกระป๋อง หรือแม้แต่จองเป็นเจ้าภาพต่างๆ ท่านทั้งหลายนั้นเป็นเทวดาตั้งแต่ยังมีชีวิตแล้ว จงตั้งใจเถิด 🙏🙏
👑คุณแม่กุ๋ยจัง แซ่เฮง คุณสัญญา เลิศไสว ประธาน ทอดถวายผ้ากฐินประจำพรรษา 2559👑
🙏แจ้งเจ้าภาพกฐิน สายสามัคคี (ประธานร่วม)🙏
👉สายที่ 1 คุณเพ็ญศรี สุขสมแดน
👉สายที่ 2 คุณธนกร คุณอภิญญา รังสิมันตุชาติ
👉สายที่ 3 คุณกฤษดา แผลงศร
👉สายที่ 4 คุณธวัช คุณวันเพ็ญ หุ่นธานี
- คุณธนู วงศ์จันทร์ คุณสุดา กราวทอง
👉สายที่ 5 คุณนิธิโรจน์ เกิดมี
👉สายที่ 6 คุณวิชัย เสี่ยงทองคา
👉สายที่ 7 คุณสมปองศรีมิตรนนท์
👉สายที่ 8 คุณสมศักดิ์ โคตรวงศ์
👉สายที่ 9 คุณอภิชาติ วิมลสุขนพรัตน์
👉สายที่ 10 คุณธนชัย ชัยสำเร็จ
👉สายที่ 11 คุณเกียรติศักดิ เรืองเดชผล
👉สายที่ 12 คุณมนต์ชัย จิ๋วสุข
👉สายที่ 13 คุณตะวัน สดคมขำ คุณนิชาภา เอมกลาง
👉สายที่ 14 คุณวิษณุ บุญประเสริฐ
👉สายที่ 15 คุณอนุชา เดือนสว่าง
👉สายที่ 16 บริษัท เลิฟคาร์ออโต 1988 จำกัด
👉สายที่ 17 คุณไทยรัฐ อัตไพบูลย์
👉สายที่ 18 คุณบุญส่ง สุขโกกี คุณณัฐชยา โพธิ์ศรี
👉สายที่ 19 คุณธรรมนูญ คุณณัฐสุดา บุญประกอบ
👉สายที่ 20 คุณวิสุทธิ์ ศุภฤกษ์โยธิน
👉สายที่ 21 คุณวิถี ปักษาษิณ
👉สายที่ 22 คุณสุขสัน ทองใบ คุณศิริพร พ้นทุกข์
👉สายที่ 23 ร้านพรนาคราช
👉สายที่ 24 คุณสุริยะ -คุณวิไลลักษณ์ สุขวิรกิจ(รถเมร์เล็กสาย203)
👉สายที่ 25 คุณพรทิพา สุขสิรินิรันดร
👉สายที่ 26 คุณพรเทพ คล้ายพ่อค้า
👉สายที่ 27 คุณสุทธิพงษ์-คุณจำเนียร รัตนบวรสถิตย์
👉สายที่ 28 คุณอิทธิศักดิ์ แสงวิเศษ
👉สายที่ 29 คุณประสงค์ โพธิจันทร์
👉สายที่ 30 คุณวิภาวี ศรีสุข
👉สายที่ 31 คุณสุนทร มณีภาค
👉สายที่ 32 คุณชนิกานต์ คุ้มอักษร
👉สายที่ 33 คุณทรงเกียรติ -คุณธนพร สมสุข
👉สายที่ 34 คุณเทวจิต อันเพียร
👉สายที่ 35 คุณสรศักดิ์ มั่นคง
👉สายที่ 36 คุณธัญลักษม์ อุ่นแก้ว
👉สายที่ 37 คุณวิปกรณ์ คุณปวีณา ถาวรกัลปชัย
👉สายที่ 38 คุณกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มหัทธน
👉สายที่ 39 คุณมานิตย์ ชูจิตตรา
https://www.facebook.com/watnatang