พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญเสมาร่วมสมัย


พิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญเสมาร่วมสมัย
(หนุมาน มัจฉานุ ตระกุด เหลี่ยม 6 กร) เททอง หล่อพระกริ่งพิศิษฐชโลปการมงคลญาณ
 * ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557

ผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น