จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

เหรียญเสมาที่ระลึกฉลอง สมณศักดิ์ ( รุ่น2 ) หลวงพ่อแม้น


เหรียญเสมาที่ระลึกฉลอง สมณศักดิ์ (รุ่น2) หลวงพ่อแม้น

ได้ทำการจัดสร้างในปี 2531 เนื้อนวโลหะ กะไหล่เงิน จัดสร้าง จำนวน 4,000 เหรียญ
watnatangnok.com