จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก บทที่1


  
         พระครูสมบูรณ์ จริยธรรม พระอาจารย์แม้น อาจารสัมปันโณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดหน้าต่างนอกซึ่งถือได้ว่าเป็นทายาทธรรมองค์สุดท้ายของหลวงพ่อจงได้ปรารภกับศิษผู้จัดทำว่าอยากจะพิมพ์หนังสืออัตตะชีวประวัติของหลวงพ่อจง ให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้อ่านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ในงานวันปิดทองยกช่อฟ้าอุโบสถของวัดหน้าต่างนอก

                 ซึ่งมีขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2543 เมื่อคณะผู้จัดทำได้รับทราบความประสงค์ และรับปากกับพระอาจารย์แม้นแล้ว ก็ได้รวบรวมเอาประวัติของหลวงพ่อจง มาเรียบเรียงเสียใหม่ โดยยึดเอาข้อเขียนเดิมของคุณ อุดม  โพธิโรจน์ และคุณสมศักดิ์  พงษ์พูลลาภ แห่งนิตยสารนะโม พร้อมทั้งคำบอกเล่าของพระครูสมบูรณ์จริยธรรมเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมาย ต้องการจะเผยแพร่เกียรติภูมิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจง ให่ชนรุ่นหลังได้รู้ไว้

                  หลวงพ่อจง ท่านเป็นตัวอย่างแทนพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เปี่ยมไปด้วยคุณความดี มีเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก เมื่ออ่านเเล้วเกิดจิตศรัทธา ก็ขอให้ดำเนินรอยตามในความดีของท่านเถิด (คณะศิษผู้จัดทำ 9 มีนาคม 2543)


01-ถ้อยแถลง <<ดาวโหลดไฟล์เสียง คลิก!