จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

เทเสาเอก เสาโท อนุสรณ์สถานหลวงพ่อจง

มีการเทเสาเอก เสาโท อนุสรณ์สถานหลวงพ่อจง 
หลวงพ่อแม้นพระเกจิผู้เฒ่าอายุ77ปี ท่านได้แสดงถึงความเป็นผู้นำของศิษย์ 

ด้วยการเป็นผู้มาช่วยลูกศิษย์ทุกท่าน เทปูน ตากแดด ตากลม ร่วมกับศิษย์ด้วยกัน 
มาร่วมกันสร้างบุญ สร้างบารมีด้วยกัน