จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วัดหน้าต่างนอก


          เมื่อหลวงพ่อจง ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกนั้น ท่านก็ได้บูรณะอุโบสถหลังเก่าซึ่งเดิมทีเป็นเรือนไม้ แล้วก็ได้บูรณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดทั้งวิหารซึ่งคู่กับอุโบสถนั้น แล้วก็ได้สร้างพระพุทธฉายขึ้นที่หน้าวัด ขึ้นเป็นอนุสรณ์และได้สร้างเรือหงส์ขึ้นอีกหนึ่งลำ จากนั้นได้ซ่อมแซมเสนาสนะ เช่น กุฏิมีสภาพทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นต้น จนกระทั่งหลวงพ่อท่านอายุย่างเข้า 93 ปี กับ 10 เดือน ท่านก็ได้มาป่วยด้วยโรคอัมพาตอยู่เดือนหนึ่ง แล้ว่านก็มรณภาพลง เมื่อวันจันทร์ เดือน 3 พ.ศ. 2508 ทางคณะกรรมการจึงได้ทำฌาปนกิจศพหลวงพ่อจง พ.ศ. 2509 จากนั้นก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ไวทย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส และได้แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 พระอาจารย์ไวยท์ได้เป็นเจ้าอาวาสเพียง 5 เดือน ก็ได้มรณภาพลง จากนั้นก็จึงได้อาราธนาพระอาจารย์พุท ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์พุทก็ได้มรณภาพลง

          เมื่อพ.ศ. 2515 ทางคณะกรรมการจึงได้อาราธนาพระอาจารย์แม้น หรือพระครูสมบูรณ์จริยธรรม จากวัดกลางคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก เมื่อเดือนสี่ พ.ศ. 2515 และเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันนี้