จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก บทที่13

อุดมทัศนะและสัจจะธรรมของหลวงพ่อจง

           หลวงพ่อจงมีปณิธาน ดำรงอัตตะของชีวิตบรรพชิตของท่าน ด้วยอาการเคร่งต่อศีล นอกจาหพลังจิตของท่านจะเหี้ยมฮึกต่อธรรมมะ คือสามารถต่อการคุมจิตของตนไว้ใต้อำนาจ มิให้กระดิกกระโดดออกนอกทาง ที่เคร่งมากที่สุดคือ ยึดมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ และใช้มากหนักไปในทางเมตตา แต่กรุณา มุทิตา อุเบกขาก็มีครบครัน นากจากนี่ท่านยึดมั่นในหลักจาคะ สมัครใจเสียสละเพื่อผู้อื่น เท่าที่สามารถทำได้ ตามที่กล่าวถึงมาตอนต้นๆ แล้วประดารสำคัญก็คือ เป็นผู้ดำรงสัจจะ และต้องการอบรมคนทุกคน ให้เป็นผู้มีสัจจะ ไม่พูดปดมดเท็จ ดังนั้น ทั้งที่ท่านโกรธใครยากที่สุด ทว่าหากเป็นในเรื่องที่กล่าวคำเท็จ ท่านมักมีอารมณ์เผลอโกรธเหมือนกัน เป็นแต่สามารถระงับได้รวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ไฟโกรธครอบงำอารมณ์ เป็นนายเหนือการบังคับพลังจิตของท่าน จนต้องตกเป็นทาสของมัน ให้กระทำการก่อเหตุเภธภัยขึ้น

           หลวงพ่อจงมีเกียรติคุณเป็นที่นิยมกว้างขวาง จริงจังในคุณแห่งวิทยาคม เมตตาเป็นอันดับแรก ต่อไปก็เป็นคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด มหานิยม และน้ำมนต์ของท่านขึ้นชื่อลือชาว่า สมารถสะเดาะเคราะห์ความอับโชคได้ผลประสิทธิ์มาก ด้วยประการฉะนี้ วัดหน้าต่างนอกจึงปรากฎมีทหาร ตำรวจ ข้าราชการและประชาชนแทบทุกจังหวัด เดินทางไปมานมัสการขอรดน้ำมนต์จากท่านไม่ขาดสาย โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่มีการฉลององค์พระประธานในโบสถ์ ปรากฎว่า
13-อุดมทัศนะและสัจจะธรรม <<ดาวโหลด คลิก!